Dynamics 365 Customer Voice

Za pomocą rozwiązania Dynamics 365 Customer Voice możesz szybko tworzyć i wysyłać dostosowane ankiety, aby zachować bliski kontakt ze swoimi klientami. Wyświetlaj odpowiedzi w automatycznie generowanych raportach, w których są wyróżniane ważne trendy, a odstające oceny są flagowane, co umożliwia natychmiastowe zajęcie się nimi. Śledź metryki klientów, które mają największe znaczenie dla Twojej firmy, aby podejmować decyzje na podstawie wiarygodnych informacji.

Dynamics 365 Customer Voice