Microsoft Forms

Program Microsoft Forms jest nową częścią usługi Office 365 Education, która umożliwia nauczycielom i uczniom szybkie i łatwe tworzenie niestandardowych testów, ankiet, kwestionariuszy, rejestracji itd.

Microsoft Forms