Metatask

(Podgląd)

Metatask to proste narzędzie do organizowania procesów wewnętrznych i sterowania nimi, które pozwala zwykłym użytkownikom szybko tworzyć i wykonywać biznesowe przepływy pracy.

Premium
Metatask