MeetingRoomMap

(Podgląd)

Wyszukuj i wyświetlaj obrazy dla lokalizacji. Używaj witryny administracyjnej https://www.meetingroommap.net do przekazywania obrazów/rozkładów pomieszczeń oraz mapowania pomieszczeń, osób i innych lokalizacji na te obrazy. Ten łącznik umożliwia wyszukiwanie i wyświetlanie zmapowanych lokalizacji. Istnieją operacje dla każdego z typów lokalizacji: sal konferencyjnych, osób i lokalizacji niestandardowych.

Premium
MeetingRoomMap