LMS365

Usługa LMS365 zapewnia nowoczesny, oparty na chmurze i bezpieczny system zarządzania nauką (LMS) godny nowoczesnego cyfrowego miejsca pracy. Eliminuje ona zawiłości, zapewniając kompletne rozwiązanie do nauki, które bezproblemowo integruje się z istniejącymi środowiskami usługi Office 365 i programu SharePoint. Z usługi LMS365 można łatwo korzystać za pośrednictwem przeglądarki, intuicyjnej aplikacji mobilnej lub usługi Microsoft Teams, co umożliwia wszystkim firmom organizowanie szkoleń w dowolnym kontekście, czasie i miejscu.

LMS365