LatinShare SHP Permissions

(Podgląd)

Ten łącznik oferuje zestaw akcji związanych z usługą SharePoint Online. Na przykład możesz zarządzać uprawnieniami do elementów, list i witryn. Możesz udzielić uprawnień określonym użytkownikom lub grupom, usunąć uprawnienia określonych użytkowników lub grup, usunąć wszystkie uprawnienia oraz przywrócić dziedziczenie uprawnień dla zasobów programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj oficjalną witrynę dostępną pod adresem https://flow.latinshare.com/sitio2020/documentacion-sp-permissions/.

Premium
LatinShare SHP Permissions