Azure Key Vault

Azure Key Vault to usługa służąca do bezpiecznego zapisywania wpisów tajnych oraz uzyskiwania do nich dostępu.

Premium
Azure Key Vault