Kanbanize

(Podgląd)

Łącznik Kanbanize umożliwia tworzenie, aktualizowanie i przenoszenie kart w obrębie tablic Kanban, a także pobieranie informacji na temat tablic i ich struktury. Inne obsługiwane funkcje to dodawanie komentarzy czy rejestrowanie czasu na kartach.

Premium
Kanbanize