K2 Workflow

(Podgląd)

Użyj usługi interfejsu API K2 Workflow, aby zdalnie pracować z przepływami pracy i zadaniami.

K2 Workflow