IPQS — ocena zagrożenia oszustwami i ryzyka

(Podgląd)

Usługa IPQualityScore (IPQS) oferuje funkcje zapobiegania oszustwom, analizy ryzyka i wykrywania zagrożeń klasy korporacyjnej. Umożliwia analizowanie adresów IP, numerów telefonu, adresów e-mail oraz adresów URL lub domen pod kątem obecności zaawansowanego szkodliwego oprogramowania oraz zachowań o wysokim stopniu ryzyka.

Premium
IPQS — ocena zagrożenia oszustwami i ryzyka