Azure IoT Central V2

(Podgląd)

Jest to stary łącznik dla aplikacji Azure IoT Central w wersji 2, który stanie się w przyszłości przestarzały. Zamiast tego łącznika, należy korzystać z łącznika i aplikacji Azure IoT Central w wersji 3. Azure IoT Central ułatwia łączenie i monitorowanie urządzeń IoT na dużą skalę oraz zarządzanie nimi. Za pomocą łącznika IoT Central w wersji 2 można wyzwalać przepływy po aktywowaniu reguły i podejmować działania poprzez tworzenie nowych urządzeń oraz aktualizowanie i usuwanie obecnych.

Premium
Azure IoT Central V2