Informix

(Podgląd)

Łącznik firmy Microsoft dla usługi Informix integruje aplikacje platformy Azure z zasobami przechowywanymi w bazie danych IBM Informix. Łącznik obsługuje operacje SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE.

Premium
Informix