HitHorizons

Łącznik HitHorizons umożliwia pracę z danymi ponad 75 milionów europejskich firm z 60 krajów bezpośrednio w produktach firmy Microsoft. Wzbogać swoje oprogramowanie firmowymi danymi z różnych źródeł w celu zapewnienia sobie pełniejszego i bardziej kompleksowego wizerunku rynku, poszczególnych firm oraz ich rozwoju na przestrzeni czasu.

Premium
HitHorizons