Serwer FTP

FTP (File Transfer Protocol) to standardowy protokół sieciowy służący do przesyłania plików komputerowych między klientem a serwerem za pośrednictwem sieci komputerowej. Protokół FTP działa w ramach modelu klient-serwer i używa oddzielnych połączeń do sterowania i dla danych między klientem a serwerem.

Serwer FTP