Zarządzanie usługą Power Automate

Łącznik Power Automate Management umożliwia interakcję z usługą Power Automate Management. Na przykład: tworzenie, edytowanie i aktualizowanie przepływów. Administratorzy, którzy chcą wykonywać operacje z uprawnieniami administratora, muszą wywoływać akcje z użyciem sufiksu „jako administrator”.

Zarządzanie usługą Power Automate