System plików

Połącz się z systemami plików na maszynach lokalnych lub sieciowych, aby odczytywać i zapisywać pliki za pomocą lokalnej bramy danych.

System plików