Face API

Microsoft Cognitive Services Face API umożliwia wykrywanie, identyfikowanie, analizę, porządkowanie i oznaczanie twarzy na zdjęciach.

Face API