Excel Online (OneDrive)

Dostawca połączenia usługi Excel Online (OneDrive) umożliwia pracę z plikami programu Excel przechowywanymi w usłudze OneDrive. Ten dostawca połączeń obsługuje tylko konta osobiste (MSA).

Excel Online (OneDrive)