Envoy

(Podgląd)

Łącznik Envoy umożliwiający połączenie konta Envoy (nasze punkty końcowe interfejsu API REST) z dowolnymi innymi łącznikami. Przykładem może być tworzenie masowych zaproszeń w Envoy z danymi z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Online.

Premium
Envoy