Entersoft

(Podgląd)

Łącznik Entersoft udostępnia zewnętrznemu ekosystemowi bogaty zestaw usług, obiektów i zdarzeń z produktów Entersoft Business Suite: CRM, ERP, WMS, Retail, Mobile Apps, POD, e-Commerce, MRPII. Przepływy i aplikacje dowolnego typu mogą być integrowane z usługami udostępnianymi przez łącznik Entersoft. Przepływy pracy mogą być wyzwalane przez zdarzenia zachodzące na serwerze aplikacji Entersoft z wykorzystaniem zasięgu produktów z rodziny Entersoft Business Suite.

Premium
Entersoft