Elfsquad Product Configurator

Konfigurator produktów Elfsquad umożliwia sprzedawcom, a także klientom końcowym, konfigurowanie złożonych produktów. W ciągu kilku minut pozwala tworzyć bezbłędne oferty. Elfsquad wykorzystuje technologię Power Automate do synchronizacji z innymi aplikacjami. Umożliwia np. synchronizację kontaktów i ofert z CRM, zestawień materiałowych (BOM) z ERP oraz wypełnianie modeli parametrycznych w CAD.

Premium
Elfsquad Product Configurator