Eigen Events

(Podgląd)

Udostępnia zdarzenia z Ingenuity do wykorzystania jako wyzwalacze przepływów. Za pomocą tego łącznika przepływy mogą uruchamiać się zawsze po zakończeniu wybranego zdarzenia w systemie Eigen Ingenuity.

Premium
Eigen Events