}exghts gen. Document & more

(Podgląd)

Aplikacja łącznikowa }exghts pomaga automatycznie generować dokumenty. Wystarczy zeskanować zaakceptowany dowód tożsamości lub inny dokument, a odpowiednie informacje zostaną wyodrębnione i automatycznie wstawione do nowego dokumentu na podstawie uprzednio skonfigurowanego szablonu. Wkrótce zostaną udostępnione kolejne funkcje.

Premium
}exghts gen. Document & more