DeskDirector

DeskDirector automatyzuje i przyspiesza działanie opartych na biletach przepływów pracy między użytkownikami a pracownikami technicznymi zajmującymi się usługami IT. Łącznik DeskDirector umożliwia głęboką, wydajną integrację z naszą platformą do obsługi biletów. Wszystkie fazy cyklu życia biletu można zautomatyzować i rozszerzyć, aby zapewnić doskonałe działanie usług.

Premium
DeskDirector