DB2

Łącznik firmy Microsoft dla usługi DB2 integruje aplikacje platformy Azure z zasobami przechowywanymi w bazie danych IBM DB2. Łącznik obsługuje operacje SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE.

Premium
DB2