Data8 Data Enrichment

System Data8 pomaga zwiększać zaufanie do posiadanych informacji. Przynosimy wymierne oszczędności poprzez czyszczenie i wzbogacanie istniejących danych, a także poprzez zagwarantowanie, że do systemów klienta zostaną wprowadzone tylko najwyższej jakości informacje. Klient może się skupić wyłącznie na wybieraniu klientów i kierowaniu do nich właściwej komunikacji.

Premium
Data8 Data Enrichment