Microsoft Dataverse

Umożliwia dostęp do bazy danych opartej na organizacji w usłudze Microsoft Dataverse w bieżącym środowisku.

Premium
Microsoft Dataverse