Azure Cognitive Service for Language

Łącznik usługi Azure Cognitive Service for Language, znanej uprzednio pod nazwą „Analiza tekstu”, wykrywa m.in. język podanego tekstu oraz zawartą w nim opinię.

Azure Cognitive Service for Language