Elead Sales Opportunities

(Podgląd)

Interfejs API Elead Sales Opportunities wyszukuje i pobiera informacje o szansach sprzedaży dostępnych w systemie Elead CRM. Informacje o szansie sprzedaży zawierają szczegóły dotyczące zespołu ds. sprzedaży, źródła i interesującego pojazdu oraz informacje na temat pojazdu oddawanego w rozliczeniu. Ten interfejs API oferuje wymienione poniżej możliwości i funkcje służące do zarządzania informacjami związanymi z szansami sprzedaży.

Premium
Elead Sales Opportunities