Elead Sales Customers

(Podgląd)

Ten interfejs API umożliwia zarządzanie informacjami o potencjalnych klientach/klientach w systemie Elead CRM. Oferuje on następujące funkcje zarządzania informacjami o potencjalnych klientach/klientach: dodawanie informacji o potencjalnym kliencie/kliencie, takich jak nazwa, numery telefonów, adresy e-mail i adres fizyczny, oraz zwracanie unikatowego identyfikatora w systemie Elead w odpowiedzi na żądanie POST, aktualizacja, wyszukiwanie i pobieranie informacji o potencjalnym kliencie/kliencie powiązanych z istniejącym identyfikatorem w systemie Elead.

Premium
Elead Sales Customers