Corda Blockchain

(Podgląd)

Corda to inteligentny, rozproszony rejestr kontraktów. Używając łącznika Corda, możesz wykonywać akcje, takie jak przesyłanie transakcji i odczytywanie stanu kontraktu.

Premium
Corda Blockchain