BillsPLS

(Podgląd)

BillsPLS przetwarza paragony/rachunki w celu wyodrębnienia tylko przydatnych szczegółów, takich jak nazwa sprzedawcy, suma, data, itp., przydziela rachunki do różnych kategorii, takich jak artykuły spożywcze, podróże, itp. w oparciu o pozycje na paragonach i wykrywa walutę na rachunku. System może w ciągu kilku sekund przetwarzać miliony rachunków złożonych przez pracowników do działu rozrachunków z dostawcami i pomaga w generowaniu raportów oraz analizowaniu wzorców wydatków na różnych poziomach.

Premium
BillsPLS