Azure Table Storage

Azure Table Storage to usługa, która służy do przechowywania strukturalnych danych NoSQL w chmurze, zapewniając magazyn klucz/atrybut niekorzystający ze schematów. Zaloguj się do swojego konta usługi Storage, aby tworzyć i aktualizować tabele oraz wykonywać względem nich zapytania i inne operacje.

Premium
Azure Table Storage