Kolejki Azure Queue

Usługa Azure Queue Storage udostępnia funkcję przesyłania komunikatów w chmurze między składnikami aplikacji. Usługa Queue Storage obsługuje również zarządzanie asynchronicznymi zadaniami i tworzenie przepływów pracy procesu.

Premium
Kolejki Azure Queue