Dzienniki usługi Azure Monitor

Użyj tego łącznika do wykonania zapytania w dziennikach usługi Azure Monitor przez obszar roboczy usługi Log Analytics i składnik usługi Application Insights, aby wyświetlić listę wyników lub utworzyć ich wizualizację.

Premium
Dzienniki usługi Azure Monitor