Azure File Storage

Usługa Microsoft Azure Storage zapewnia niezwykle skalowalny, trwały i wysoce dostępny magazyn danych w chmurze i służy jako rozwiązanie do przechowywania danych dla współczesnych aplikacji. Nawiąż połączenie z usługą File Storage, aby wykonywać różne operacje, takie jak tworzenie, aktualizowanie, pobieranie i usuwanie plików w ramach konta usługi Azure Storage.

Premium
Azure File Storage