Azure Event Grid Publish

Łącznik Azure Event Grid Publish opublikuje dane w dowolnym niestandardowym temacie usługi Azure Event Grid.

Premium
Azure Event Grid Publish