Azure Data Lake

Łącznik usługi Azure Data Lake Store pozwala na odczytywanie i dodawanie danych do konta usługi Azure Data Lake.

Premium
Azure Data Lake