Azure Communication Services SMS

Łącznik służący do wysyłania wiadomości SMS przy użyciu numerów telefonu z usług Azure Communication Services dostępnych w ramach Twojej subskrypcji

Premium
Azure Communication Services SMS