Azure Blob Storage

Usługa Microsoft Azure Storage zapewnia skalowalny, trwały i wysoce dostępny magazyn danych w chmurze i służy jako rozwiązanie do przechowywania danych dla współczesnych aplikacji. Nawiąż połączenie z usługą Blob Storage, aby wykonywać różne operacje, np. tworzyć, aktualizować, pobierać i usuwać obiekty blob na koncie usługi Azure Storage.

Premium
Azure Blob Storage