Azure App Service

Łącznik usługi Azure App Service umożliwia zarządzanie usługami aplikacji i farmami serwerów w subskrypcji.

Premium
Azure App Service