Azure AD

Usługa Azure Active Directory to rozwiązanie w chmurze do zarządzania tożsamościami i dostępem, które rozszerza Twoje katalogi lokalne do chmury i udostępnia logowanie jednokrotne dla tysięcy aplikacji w chmurze (SaaS) oraz zapewnia dostęp do aplikacji internetowych, które uruchamiasz lokalnie.

Azure AD