AXtension Content Gate

Utwórz jeden rzeczywisty punkt dla zawartości w swojej organizacji w aplikacjach usługi Microsoft Dynamics 365, wyświetlając całą odpowiadającą zawartość w jednym omówieniu za pomocą jednego kliknięcia.

Premium
AXtension Content Gate