Ally

(Podgląd)

Łącznik Ally umożliwia firmie rozpowszechnianie wiadomości i informacji za pośrednictwem naszego opartego na AI agenta do konwersacji o nazwie Ally. Wykorzystaj pełny potencjał technologii AI, aby maksymalizować sprzedaż i wprowadzić dystrybucję informacji na poziomie całej organizacji.

Premium
Ally