Maak een schatting van de AI Builder-capaciteit die bij je past

Visitekaartjeslezer

Voor het identificeren en extraheren van informatie, zoals de naam en het e-mailadres op visitekaartjes

Hoeveel visitekaartjes verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf heeft 300 verkopers die elk doorgaans 15 contacten per maand aan de database met potentiële klanten toevoegen. Voor de automatische verwerking van visitekaartjes met de visitekaartjeslezer moet het bedrijf 1 eenheid van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over de visitekaartjeslezer

Categorieclassificatie

Gebruikt natuurlijke taalverwerking om labels toe te wijzen aan tekstitems

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf ontvangt en verwerkt 40.000 e-mails van klanten per maand.
Voor het automatiseren van de categorisering en vervolgens de routering naar het juiste team met categorieclassificatie en Power Automate moet het bedrijf 1 eenheid van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over categorieclassificatie

Documentverwerking

Velden en tabellen identificeren en extraheren uit documenten

Hoeveel pagina’s verwerkt u per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf ontvangt en verwerkt leveringsorders. Voor het automatiseren van het verzendproces met AI Builder-documentverwerking en Power Automate moet het bedrijf 2 miljoen servicecredits (2 eenheden van AI Builder) aanschaffen voor 20.000 pagina's aan leveringsorders per maand.

Meer informatie over documentverwerking

Entiteitsextractie

Herkent specifieke data uit tekst en classificeert de belangrijkste elementen vervolgens in vooraf gedefinieerde categorieën

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf ontvangt en verwerkt 40.000 feedbackformulieren van klanten per maand. Voor het automatiseren van de extractie van relevante informatie uit de e-mails en het opslaan daarvan in Microsoft Dataverse met entiteitsextractie en Power Automate moet het bedrijf 1 eenheid van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over entiteitsextractie

Lezer van identiteitsdocumenten

Informatie uit identiteitsdocumenten lezen en opslaan

Hoeveel identiteitsdocumenten verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf start een speciale activiteit waarvoor klanten een scan van een adresbewijs moeten sturen. Om de extractie van informatie uit 8000 adresbewijzen per maand te automatiseren, moet het bedrijf 1 eenheid van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over de lezer van identiteitsdocumenten

Afbeeldingsclassificatie

Categoriseren en labels toewijzen aan afbeeldingen

Hoeveel afbeeldingen verwerkt u per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf verzamelt elke maand 500.000 afbeeldingen van bloemen als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten. Als het bedrijf de classificatie van die afbeeldingen wil automatiseren om het bloemtype te identificeren, moet het 2 eenheden van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over afbeeldingsclassificatie

Factuurverwerking

Cruciale informatie uit facturen identificeren en extraheren

Hoeveel facturen verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf ontvangt en verwerkt elke maand 40.000 facturen. Voor het automatiseren van de factuurverwerking met AI Builder-factuurverwerking en Power Automate moet het bedrijf 2 eenheden van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over factuurverwerking

Sleuteluitdrukkingen extraheren

Hiermee identificeer en extraheer je sleuteltermen uit ongestructureerde tekstdocumenten

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf heeft een evenement voor zijn klanten georganiseerd. Aan alle deelnemers werd gevraagd hun mening over het evenement op een feedbackformulier in te vullen. Voor het extraheren van de sleuteltermen uit de 1000 formulierreacties moet het bedrijf 1 eenheid van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over sleuteltermextractie

Taaldetectie

Hiermee identificeer je de hoofdtaal van een tekstdocument

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf heeft een wereldwijd netwerk van klanten die per e-mail contact opnemen met het ondersteuningsteam van het bedrijf. Het ondersteuningsteam ontvangt elke dag 30.000 e-mails. Deze e-mails worden op basis van de talen in de mails doorgeleid naar klantenservicecenters in specifieke geografische gebieden. Voor het volledig automatiseren van het taaldetectieproces moet het bedrijf 2 eenheden van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over taaldetectie

Objectdetectie

Detectie van algemene objecten

Hiermee herken, tel en label je items in afbeeldingen

Hoeveel modellen traint u per maand?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel afbeeldingen traint u per model?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel afbeeldingen verwerkt u per maand met uw getrainde model?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Domeinspecifieke objectdetectie

Hiermee herken, tel en label je specifieke soorten items in afbeeldingen, bijvoorbeeld merklogo's of objecten in winkelschappen

Hoeveel modellen traint u per maand?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel afbeeldingen traint u per model?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel afbeeldingen verwerkt u per maand met uw getrainde model?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Een productiebedrijf assembleert producten op een productielijn. Met een controlecamera wordt elke 5 seconden een momentopname van de productielijn gemaakt. Als er onderdelen ontbreken, wordt een waarschuwing verzonden naar de lijnmanager. Voor het automatisch detecteren van de aanwezigheid van onderdelen en het elke maand opnieuw trainen van het model moet het bedrijf 2 eenheden van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over objectdetectie

Voorspelling

Historische datapatronen en -resultaten gebruiken om toekomstige resultaten te voorspellen

Hoeveel modellen heb je nodig?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel resultaten ga je per model voorspellen?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoe vaak moet je je voorspellingen bijwerken?

Een bedrijf wil het klantverloop voorspellen met behulp van zijn database met 2,5 miljoen klanten. Voor het opnieuw trainen van het AI Builder-voorspellingsmodel en het bijwerken van het voorspelde verloop per maand, zonder onderbrekingen, moet het bedrijf 1 AI Builder-eenheid kopen.

Meer informatie over voorspelling

Verwerking van ontvangstbewijzen

Cruciale informatie uit ontvangstbewijzen identificeren en extraheren

Hoeveel ontvangstbewijzen verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf ontvangt en verwerkt elke maand 2000 ontvangstbewijzen. Voor het automatiseren van de onkostenrapportage met AI Builder-betalingsbewijsverwerking en Power Automate moet het bedrijf 1 eenheid van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over verwerking van ontvangstbewijzen

Sentimentanalyse

Hiermee detecteer je positief, negatief of neutraal sentiment in tekstdata

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf vraagt om feedback over een nieuw product. Hiervoor wordt naar 1000 klanten een enquête verzonden. Het bedrijf bepaalt vervolgens het percentage positief, negatief en neutraal sentiment. Voor het automatisch analyseren van het sentiment in de feedback moet het bedrijf 1 eenheid van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over sentimentanalyse

Tekstherkenning

Hiermee gebruik je optische tekenherkenning (OCR) om afgedrukte en handgeschreven tekst in afbeeldingen te detecteren

Hoeveel afbeeldingen verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf heeft 20 buitendienstmedewerkers die tekstherkenning gebruiken om de id’s van verkoopautomaten uit foto's te extraheren. Voor het volledig automatiseren van het proces voor het extraheren van de machine-id’s uit foto’s moet het bedrijf 1 miljoen servicetegoeden (1 eenheid van AI Builder) aanschaffen voor 50.000 foto’s per maand.

Meer informatie over tekstherkenning

Tekstvertaling

Vertaal tekst in meer dan 60 talen

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je in een maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf ontvangt per maand 60.000 aanvragen van klanten in verschillende talen. Om het vertaalproces voor deze aanvragen te automatiseren met tekstvertaling in AI Builder en Power Automate moet het bedrijf 2 eenheden van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over tekstvertaling

Tekstgeneratie met GPT- en AI-prompts

Maak tekst, vat documenten samen en meer met GPT

Hoeveel GPT-aanvragen gaat u per maand verwerken?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf ontvangt en verwerkt e-mails met klantaanvragen. Elke GPT-aanvraag bevat e-mailinvoer - gemiddeld 500 woorden dus 350 tokens - plus de aanvraag (300 woorden dus 210 tokens). Het gegenereerde antwoord moet ongeveer 500 woorden bevatten (350 tokens). Om de antwoorden te helpen automatiseren met behulp van AI Builder GPT en Power Automate moet het bedrijf 3 miljoen servicetegoeden kopen (3 eenheden van AI Builder) voor 200.000 e-mails per maand.

Meer informatie over tekst genereren
t

Kostenraming 1, 2

Invoegtoepassingseenheden voor AI Builder 3, 4 0 eenheden
$0 maandelijkse kosten

1 De prijzen zijn schattingen en kunnen worden gewijzigd. Prijzen mogen niet als offerte worden beschouwd. Werkelijke capaciteitsvereisten kunnen aanzienlijk verschillen, afhankelijk van de gebruiksfrequentie, het aantal trainingen en andere factoren. Deze schatting is alleen bedoeld als richtlijn en biedt geen garantie voor prestaties of werkelijke prijzen.

2 Het weergegeven eenheidsvolume voor AI Builder en de bijbehorende prijzen zijn een afspiegeling van de modellen met algemene beschikbaarheid en de modellen die momenteel in preview zijn. Alleen algemeen beschikbare modellen gebruiken AI Builder-capaciteit. Meer informatie over de releasestatus.

3 Bij de prijzen van invoegtoepassingen voor AI Builder zijn basisversies van Power Apps en Power Automate of een Dynamics 365-licentie niet inbegrepen.

4 De prijs van de invoegtoepassingseenheid is afhankelijk van het volume: $ 500 bij aankoop van 1-9 eenheden (Tier 1), $ 375 bij aankoop van 10-49 eenheden (Tier 2), $ 250 bij aankoop van meer dan 50 eenheden (Tier 3).