Xooa Blockchain Smart Contract

(Preview)

Xooa maakt het gemakkelijk om blockchain te gebruiken door veelvoorkomende belemmeringen weg te nemen. Een blockchainplatform as a service (PaaS) biedt een blockchain op enterprise-niveau. De connector biedt een onveranderbaar grootboek en een privéblockchaininfrastructuur. U bepaalt wie het grootboek kan weergeven en er deel aan kan nemen, en u kunt uw gegevens op elk moment naar uw eigen netwerk verplaatsen.

Premium
Xooa Blockchain Smart Contract