Xooa Blockchain Database

(Preview)

Xooa maakt het gemakkelijk om blockchain te gebruiken door veelvoorkomende belemmeringen weg te nemen. Met een blockchainplatform voor enterprises kunt u vrijwel gelijk uw voordeel doen met de mogelijkheden van blockchain. Met de Xooa Ledger Database (XLDB) kunt u blockchain als een eenvoudige database gebruiken. U kunt vermeldingen opslaan, ophalen en opvragen zonder dat u een slim contract hoeft te schrijven. Alles wat u nodig hebt, is een Xooa-account. Deze connector maakt het plaatje compleet door toegang te verlenen tot deze database. De huidige status van een bepaalde vermelding wordt weergegeven door de world-status (een NoSQL-database). Omdat blockchain alleen toevoegen toestaat, worden alle transacties die hebben geleid tot de huidige status van de vermelding aan het grootboek toegevoegd. Een vermelding moet de vorm van een sleutelwaardepaar hebben, waarbij de sleutel de unieke vermelding identificeert en de waarde de vorm van een JSON-object kan krijgen.

Premium
Xooa Blockchain Database