SQL Server

Microsoft SQL Server is een relationeel databasebeheersysteem dat door Microsoft is ontwikkeld. Maak verbinding met SQL Server om de gegevens te beheren. U kunt verschillende acties uitvoeren, zoals het maken, bijwerken, ophalen en verwijderen van rijen in een tabel.

Premium
SQL Server