RSS

RSS is een populaire websyndicatie-indeling voor het publiceren van inhoud die regelmatig wordt bijgewerkt, zoals weblogitems en nieuws. Veel uitgevers van inhoud bieden een RSS-feed waarop gebruikers zich kunnen abonneren. Gebruik de RSS-connector om feedgegevens op te halen en stromen te activeren wanneer nieuwe items in een RSS-feed worden gepubliceerd.

RSS