PostgreSQL

PostgreSQL is een beheersysteem voor relationele databases dat is ontwikkeld door PostgreSQL Global Development Group. Maak verbinding met de on-premises PostgreSQL-database om gegevens uit tabellen te lezen.

Premium
PostgreSQL